sk
Contact
Contact

Directorate General

Vendelína Javorku, 010 01 Žilina
Tel: 41/500 40 23
Fax: 41/565 29 79
erpos@erpos.sk

  • Pozemné stavby, Peter Chabada, 0903 527 697
  • Inžinierske stavby, Ing. Juraj Zemančík, 0903 501 576
  • Vedúci oddelenia verejného obstarávania a prípravy výroby, Juraj Pistovčák, 0911 627 217, Ing. Paula Petrušová, 0910 929 479

Concrete plant, recycling base, dump construction waste

Kamenná cesta 23, 010 01 Žilina
Tel: 41/724 77 22
Ing. Magdaléna Brósová, 0911 803 553
Ján Grečnár, 0911 627 215
betonarka@erpos.sk

Transport

Kamenná cesta 23, 010 01 Žilina
Tel: 41/724 77 22
Ing. Magdaléna Brósová, 0911 803 553
 doprava@erpos.sk

Construction

Kamenná cesta 49, 010 01 Žilina
Tel: 41/763 25 58
Fax: 41/700 23 21
Ing. Lalík Ladislav, 0903 501 577                                                                                                          stavebniny@erpos.sk

Baranová quarry, recycling, aggregate production

Rajec, Bystrická cesta
Ing. Martin Grečnár, 0903 559 697                                                                                                  martin.grecnar@erpos.sk

Mapa
Poloha jednotlivých pracovísk spoločnosti ERPOS, spol. s r.o.
ERPOS - YOUR BUSINESS PARTNER!