en
Kontakt
Kontakt

Generálne riaditeľstvo

Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Tel: 041/500 40 23, 041/509 90 10
erpos@erpos.sk

Oddelenie verejného obstarávania a prípravy výroby

  • Ing. Paula Petrušová, 0910 929 479
  • Juraj Pistovčák, 0911 627 217

Železničné stavby

  • Ing. Juraj Zemančík, 0903 501 576

Pozemné stavby

  • Peter Chabada, 0903 527 697

Betonáreň, recyklačná základňa, skládka stavebného odpadu

Kamenná cesta 23, 010 01 Žilina
Tel: 041/724 77 22

  • Ing. Magdaléna Brósová, 0911 803 553
  • Ján Grečnár, 0911 627 215

betonarka@erpos.sk

Doprava

Kamenná cesta 23, 010 01 Žilina
Tel: 041/724 77 22

  • Ing. Magdaléna Brósová, 0911 803 553
  • Miroslav Školník, 0902 634 914

doprava@erpos.sk

Stavebniny

Kamenná cesta 49, 010 01 Žilina

Tel: 041/ 700 23 21

  • Tomáš Chabada, 0911 627 208

stavebniny@erpos.sk

Lom Baranová, recyklácia, výroba kameniva

Rajec, Bystrická cesta

  • Ing. Martin Grečnár, 0903 559 697  

martin.grecnar@erpos.sk

Mapa
Poloha jednotlivých pracovísk spoločnosti ERPOS, spol. s r.o.
ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!