en
O nás
O nás
Spoločnosť ERPOS, spol. s r. o. bola založená 6. 7. 1993. Hlavným zameraním od nášho vzniku je uskutočňovanie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb. Od drobných stavieb, rekonštrukcií a opráv sme sa vďaka odborným a spoľahlivým pracovníkom v danom obore prepracovali k realizácii rodinných domov, priemyselných a občianskych stavieb väčšieho rozsahu.
 
Od začiatku činnosti vykonávame opravy, rekonštrukcie a novostavby koľajových stavieb. V tomto špecifickom obore majú naši zamestnanci dlhoročné skúsenosti pri montážach konštrukcií koľajových tratí. Postupom času sme pristúpili k realizácii pozemných komunikácií, spevnených plôch, parkovísk a chodníkov, žeriavových dráh. Máme skúsenosti s výstavbou inžinierskych konštrukcií a mostov. Spomenuté činnosti vykonáva spoločnosť ako vrchný dodávateľ aj ako subdodávateľ. Postupným rozrastaním sa rozširovala činnosť spoločnosti a v roku 1997 sme otvorili veľkoobchod so stavebným materiálom. V roku 2001 sme sprevádzkovali vlastnú betonárku a začali s výrobou betónu.
 
S ohľadom na ochranu životného prostredia a na základe skúseností s možnosťou využitia stavebných odpadov sme rozšírili činnosti o zber a recykláciu stavebných odpadov, búracie a demolačné práce. V rámci stavebného procesu vykonávame inžiniersku činnosť.
 
Naša stavebná spoločnosť vlastí stavebné stroje, dopravné prostriedky a malú mechanizáciu, ktorú využívame pre vlastnú potrebu aj pre potreby iných subjektov. Manažment spoločnosti tvoria mladí a odborne znalí pracovníci so skúsenosťami v príslušných činnostiach. Neustále sa zdokonaľujú v nových technológiach a stavebných postupoch. Spoločnosť zaviedla vo februári 2004 postupy podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a získala certifikát kvality podľa tejto normy. Norma kvality je pre pracovníkov spoločnosti vodítkom k skvalitneniu všetkých stavebných a organizačných procesov.
 
V roku 2008 bola spoločnosť certifikovaná podľa STN EN ISO 14 001:2005 – systém enviromentálneho manažérstva a OHSAS 18 001:1999 – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zavedením integrovaného manažerského systému spoločnosť sleduje zvyšovanie kvality svojich služieb a vedie krok s poprednými spoločnosťami na slovenskom trhu.
 
V roku 2010 sme sprevádzkovali lom Baranová v katastrálnom území mesta Rajec. O rok neskôr v 2011 sme sa stali zakladajúcim členom Združenia na rozvoj recyklácie stavebných materiálov. V roku 2013 spoločnosť oslávila 20. výročie vzniku.
 
Ing. Gašperec Ľubomír - konateľ spoločnosti
ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!