en
Služby
Doprava a mechanizácia

Kontakt

Dispečer prevádzok - betonáreň, kamenivo, skládka stavebných odpadov
Miroslav Školník
+421 902 634 914
miroslav.skolnik@erpos.sk
ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!