logo

VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!

REFERENCIA

SOŠ podnikania, Žilina - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy

Pozemné stavby