portfolio

Železničné staviteľstvo

ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!

Od začiatku svojej činnosti (1993) sa ERPOS, spol. s r.o. zaoberá stavebnými prácami na železnici.

Vo firme pracujú pracovníci , ktorí majú dlhoročné skúsennosti s výstavbou tratí a ostatných objektov na železnici. Zabezpečujeme komplexne všetky práce od odborného posúdenia stavu železničného zvršku a spodku, poradenstva, projekčnej činnosti, opráv, rekonštrukcií až po celoročný technický dozor a údržbu na vlečkách. Rozsah prác na železničnom zvršku a spodku:

Rozsah prác na železničnom zvršku a spodku:

 • komplexné rekonštrukcie železničného zvršku
 • drobná údržba železničného zvršku
 • stredné opravy koľají a výhybiek
 • stály dohľad nad železničnými vlečkami
 • merenie geometrickej polohy koľaje
 • rekonštrukcie železničných priecestí
 • demontáž vlečiek
 • výkup užitého zvrškového materiálu
 • / podvalov, koľajníc, drobného koľajiva /
 • poradenská a projekčná činnosť
 • opravy a rekonštrukcie objektov pozemného staviteľstva
 • zriadenie konštrukčných vrstiev podvalového podložia
 • sanácie podvalového podložia výhybiek a staničných koľají
 • výstavby a sanácie oporných, zárubných a obkladných múrov
 • budovanie násypov a zárezov
 • odvodnenie zemného telesa
 • / zriaďovanie železníčných priekop, trativodov, rigolov... /
 • výstavba priepustov
 • recyklácia koľajového lôžka, podvalov
 • búranie stavieb a recyklácia stavebného odpadu
 • skládka stavebného odpadu

Rýchle kontakty

Centrála
 • 041/500 40 23
 • erpos@erpos.sk
Ak máte otázky, sme Vám k dispozícii.
Všetky kontakty